Videographer from Helsinki, Finland. I like stories told in visuals. Particularly ones that are anchored in real life. This site is a collection of some of the work I've done.

Videokuvaaja Helsingistä. Pidän visuaalisesti kerrotuista tarinoista. Erityisesti sellaisista jotka perustuvat todelliseen elämään. Tämä sivusto on valikoima töistäni.

Videofilmare från Helsingfors. Jag tycker om visuellt berättade berättelser, speciellt sådana med förankring i det verkliga livet. Den här sajten är en samling av en del av de jobb jag gjort.